Ekološko zbrinjavaje otpada

Već godinama zastupam koncepciju održivog gospodarenja otpadom baziranom na odvajanju i smanjivanju količina otpada, te prilagodbom na kružno gospodarstvo očuvanja sirovina, resursa i prostora koje Republika Hrvatska zaslužuje s obzirom na još uvijek dobru kvalitetu prostora i glavne gospodarske grane koje ovise o prostoru; turizmu i poljoprivredi.
Ponukan negativnim iskustvima u vezi Centra za gospodarenje otpadom (CGO) Marišćina snažno zastupam potrebu da se o ovakvim prijelomnim ulaganjima odlučuje u suradnji s lokalnom zajednicom i prate smjernice EU koje se sve više okreću upravo kružnom gospodarstvu i tzv. Zero waste pokretu smanjivanja količina otpada, a nikako velikim građevinsko – tehnološkim pothvatima centara mehaničko biološke obrade otpada (MBO) koji su preskupi i na pragu zastarjelosti...