Antikorupcijski program, strategija i akcijski plan

ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM
- ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA
- ZAKONSKA REGULATIVA
- PREVENCIJA I SURADNJA CIVILNOG DRUŠTVA U BORBI PROTIV KORUPCIJE

ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM
U korijenu sistemske borbe protiv korupcije nalazi se pluralistička, demokratska i participativna kultura. Bez promijene političkog okruženja, načina na koji se ponašaju državne i lokalne službe, neće biti niti pomaka u borbi protiv korupcije.

1. ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA
Izrada nove Antikorupcijske strategije i pratećeg Akcijskog plana. Ciljevi:
- Uspostava učinkovitih mehanizama i strategija za koordinaciju borbe protiv korupcije, te praćenje i evaluacija provedbe tih mehanizama i strategije
- Jačanje nadzornih funkcija revizija, inspekcijskih i drugih službi te imenovanje Pučkog pravobranitelja protiv korupcije
- Pravobranitelj zaposlenika javne uprave i 'zviždača'
- Unaprjeđenje djelotvornosti i učinkovitosti pravosudnih institucija i tijela za provedbu zakona u području borbe protiv korupcije
- Osnaživanje prava na pristup informacijama i ukidanje mogućnosti da se trošenje proračunskog novca proglasi "službenom tajnom"
- Osiguravanje veće javnosti podataka iz izjava o imovinskom stanju, uklanjanjem zapreka u svezi sa zaštitom osobnih podataka, putem njihovog objavljivanja bez matičnih brojeva prijavitelja i adrese nekretnina
- Uspostava sustava zapošljavanja u državnoj i lokalnoj službi po uzoru na EU, EPSO ured u kojem će se rezultati testiranja kandidata anonimizirati kako bi se spriječilo namještanje natječaja i zapošljavanje podobnih u državnoj i lokalnoj službi
- Jačanje uloge nadzornih povjerenstava zakonodavnih tijela s ciljem učinkovitijeg praćenja rada institucija i suzbijanja korupcije
- Uspostava učinkovite suradnje i koordinacije između institucija u RH u otkrivanju, dokazivanju i procesuiranju korupcije

2. ZAKONSKA REGULATIVA
- Hitno donošenje Zakona o porijeklu imovine
- Maksimalna zakonodavna i institucionalna zaštita zviždača te uvođenje sustava nagrađivanja pojedinaca koji otkriju korumpirane dužnosnike i službenike
- Povećanje kazni za sve oblike korupcijskih dijela te podizanje stupnja odgovornosti i oštre kazne za službenike koji su znali ili morali znati za korupcijska djela
- moramo uvesti sustav odgovornosti za one koji imaju privilegiran uvid u informacije do te mjere da osim gubitka posla gube i budućnost, gube pravo na mirovinu
- Uspostava i primjena jasnih i sveobuhvatnih pravila o sukobu interesa te onemogućavanje političarima i javnim djelatnicima da "prijenosom upravljanja na odvjetnička društva" izbjegnu propise o sukobu interesa
- Odvjetnička društva koja upravljaju moraju jasno i nedvojbeno imati dokaz čijom imovinom i za koga upravljaju imovinom ili se ista ima smatrati javnom imovinom i oduzima se
- Skrivanje porijekla imovine mora biti jedno od najtežih korupcijskih djela – vezano za zakon o porijeklu imovine
- Izmjena Zakona o javnoj nabavi kojim se osigurava potpuna transparentnost procesa javne nabave i dodataka ugovora javne nabave
- Uključivanje gospodarskog sektora u izradu novih zakonskih rješenja i politika borbe protiv korupcije
- Ubrzavanje sudskih procedura i postupaka u slučajevima korupcije te unaprjeđenje učinkovitosti postupanja sudova po predmetima s obilježjem korupcije kroz uspostavu i korištenje jedinstvenog sustava za statističku obradu i izvješćivanje
- Razvoj učinkovitog sustava utvrđivanja, zamrzavanja i oduzimanja imovinske i svake druge koristi, koju su izvršitelji i s njima povezane osobe stekli koruptivnim djelovanjem.

3. PREVENCIJA I SURADNJA CIVILNOG DRUŠTVA U BORBI PROTIV KORUPCIJE
- Razvoj, promocija i provedba preventivne protukorupcijske aktivnosti u javnom i privatnom sektoru - Podizanjem javne svijesti i promocijom potrebe za sudjelovanjem cjelokupnog društva u borbi protiv korupcije

- Transparentnost i participativnost - pravovremeno upoznavanje javnosti s donošenjem odluka i politika u institucijama na svim razinama u Republici Hrvatskoj, kao temelj za utjecaj na njihovo donošenje je moćno sredstvo za suzbijanje korupcije. Jedan od najbitnijih segmenata je povećanje dostupnosti informacija o trošenju javnog novca (Open Budget Index)

- Obrazovanje predstavnika zakonodavnih tijela u RH s ciljem donošenja učinkovitih propisa i politika za borbu protiv korupcije
- Uvođenje obveze vođenja javnih rasprava o zakonima sa protukorupcijskim odredbama
- Unaprjeđenje, odgovornost i racionalnost u planiranju, prikupljanju i trošenju javnih sredstava, kroz unaprjeđenje transparentnosti tog procesa
- Povećanje nadzora nad planiranjem i izvršenjem proračuna i odgovornosti za nepoštivanje pravila koja reguliraju te procese
- Osiguranje odgovarajućih mehanizama za prijavu korupcije uposlenih u javnim institucijama, kao i praćenje postupanja po prijavama
- Promoviranje prijavljivanja i poticanja aktivnog sudjelovanja građana u borbi protiv korupcije
- Jačanje povjerenja građana u institucije koje se bore protiv korupcije
- Unaprjeđenje nepristranosti i objektivnosti izvješćivanja medija u svezi s problematikom korupcije