Program za mlade (PROGRAM ZA ŽIVOT)

PROGRAM ZA MLADE
- ZAPOŠLJAVANJE
- OBRAZOVANJE
- SLOBODNO VRIJEME
- KVALITETA ŽIVOTA

Zapošljavanje
1. Stručno osposobljavanje za vrijeme studija
◦ Izmjena mjere 'stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa' i primjena mjere isključivo na studente završnih godina studija
◦ Kao posrednici između studenata i poslodavaca, umjesto HZZ-a uključit će se Student servis i sami fakulteti

2. Izrada i provođenje novih te unaprijeđenje postojećih mjera za aktiviranje i zapošljavanje nezaposlenih mladih
◦ Hrvatski zavod za zapošljavanje, umjesto 'stručnim osposobljavanjem', koje čini većinu natječaja i 'zapošljavanja' preko HZZ-a, oslobodio bi resurse za provođenje novih mjera za stvarno zapošljavanje
◦ HZZ treba iz agencije za evidenciju nezaposlenosti, pretvoriti u agenciju za obučavanje, prekvalifikaciju i poboljšavanje zapošljivosti
◦ Potrebno je izdvojiti minimalno 2% proračuna na obučavanje i prekvalifikaciju radnika iz prekobrojnih profesija.

3. Subvencioniranje i porezno rasterećenje mladih poduzetnika

Obrazovanje
1. Besplatno i svima dostupno obrazovanje uvođenjem programa "Od vrtića do posla" - od obveznog i besplatnog predškolskog obrazovanja, do stručnog usavršavanja u sklopu završne faze obrazovanja i programa cjeloživotnog učenja
◦ Uvođenje njemačko-austrijskog modela dvojnog obrazovanja, čime se potiče obrtništvo i zanati kao temelj zdravog gospodarskog razvoja
◦ Visoko obrazovne institucije moraju osigurati praksu svojim studentima u suradnji s realnim sektorom i državnim aparatom (mjera stručnog osposobljavanja)

2. Povećanje ulaganja u obrazovanje i znanost. Povećanje izdvajanja za znanosti i istraživanje koje trenutno iznosi 0.69% BDP-a, a cilj Europske Unije je izdvajanje u visini od 3%.
3. Moderno i održivo obrazovanje
◦ Uvođenje programa cjeloživotnog obrazovanja. Trenutna politika cjeloživotnog obrazovanja u Hrvatskoj se svodi samo na frazu. Osobe sa srednjoškolskim obrazovanjem nemaju pristup cjeloživotnom obrazovanju, a bolonjski proces i državna matura su stvorile dodatne prepreke za pristup visokoškolskom obrazovanju
◦ Građanski odgoj - Želimo obrazovanje učenika po pitanjima zaštite okoliša i ljudskih prava
◦ Jedinstveni udžbenici, dostupni na internetu čime bi se smanjila njihova cijena i povećala dostupnost

Slobodno vrijeme/kvaliteta života

1. Poticanje i osnaživanje nezavisnih inicijativa i aktivnosti mladih.
◦ Poticaj otvaranju prostora, radionica i klubova za edukaciju i kreativno izražavanje mladih
◦ Dodijeljivanje neiskorištenih državnih nekretnina na korištenje klubovima za mlade i centrima mladih
◦ Osnivanje Zaklade za mlade usmjerene unapređenju sustava financiranja udruga mladih i za mlade te stvranju institucionalnog okvira za dodjelu financijske podrške udrugama mladih i za mlade
◦ Podupirati razvoj sustava informiranja i savjetovanja mladih te poticati osnivanja lokalnih informativnih centara za mlade
2. Razvoj demokracije i uključivanje mladih
◦ Depolitizacija i nezavisnost savjeta mladih i studentskih zborova
◦ Uvođenje internetskog glasanja na izborima i referendumima te uvođenje javne rasprave putem interneta
◦ Širokopojasna veza na internet dostupna svima (osim što je Internet postao potrebom, ovo je osnovni preduvjet za uvođenje sustava internetskog glasanja)
◦ Biračko pravo za svakog građanina Republike Hrvatske s navršenih 16 godina
3. Razvoj posebnih programa stanogradnje za mlade u okviru Nacionalnog stambenog fonda